Slovenské

(209)       

Zahraničné

(1999)

Neutral

(212)

Bonus
Krištáľový pohár

(1)