Krkonošský mědvěd 

Mesto: Vrchlabí

Web:    www.pivovarskabasta.cz/cs/pivovar