Slovenské

(509)       

Zahraničné

(2010)

Neutral

(213)

Bonus
Krištáľový pohár

(1)