Slovenské

(440)       

Zahraničné

(1636)

Neutral

(151)

Bonus
Krištáľový pohár

(1)