Slovenské

(456)       

Zahraničné

(1720)

Neutral

(174)

Bonus
Krištáľový pohár

(1)