II.B. Kláštorný pivovar 0,5 L

II.B. Kláštorný pivovar 0,5 L