III. Kláštorný pivovar 0,5 L

III. Kláštorný pivovar 0,5 L