SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ (7 druhov & 10 kusov)

  1. Becker's (1)
  2. Bud (4)
  3. Budweiser (1)
  4. Miller (1)
  5. Name Tag (1)
  6. Sapporo (1)
  7. Simpler Times (1)