Nová akcia

06.03.2013 12:11

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.